A későbbi aradi vértanúk lefegyverzése a gyulai kastélyban: “A történelem szele a kastélyba is befúj”

„Hétköznapok és ünnepek az alföldi kastélyokban– A gyulai Almásy-kastély évszázadai”
A kastély több fontos történelmi esemény színtere vagy részese volt az évszázadok során. Az egykor ebédlőként használt földszinti helyiségben kap helyet a későbbi aradi vértanúk lefegyverzésének emléket állító kiállítás.

Az 1849-es tavaszi hadjáratban elszenvedett vereségek után I. Ferenc József császár katonai segítséget kért I. Miklós orosz cártól, aki úgy vélte, olyan erős hadsereggel kell fellépnie, amely önmagában is képes eltiporni a magyar forradalmat.gyula latvany_8

1849. augusztus elejére a katonai túlerő szinte minden hadszíntéren legyőzte a honvédsereget. A Görgey Artúr vezette, Aradon lévő magyar haderő augusztus 13-án a közeli Világosnál megadta magát az orosz csapatoknak. A fogságba esett magyar tisztikart és legénységet először Sarkadra vitték, de az ott kitört kolera miatt augusztus 20-21-én a fertőző betegségektől mentes Gyulára kísérték át a foglyokat, ahol kétszáz foglyot és az orosz tiszteket Wenckheim József a kastélyában látta vendégül.

Az oroszok megpróbálták elhúzni a honvédtisztek kiadatását, de Haynau Montenuovo és Reischach vezérőrnagyokat küldte Gyulára egy dandárral, amely augusztus 22-én vonult be a városba. Montenuovo másnap csodálkozva jelentette Haynaunak, hogy bevonulásakor még valamennyi felkelő tiszt fegyvert viselt, és az oroszok csak az ő sürgős figyelmeztetésére fegyverezték le őket. A szablyák átadásának helyszíne az egybehangzó tanúvallomások szerint a Wenckheim-kastély egyik földszinti szobája volt, amelynek ablakán a honvédtisztek kívülről hajították be szablyáikat. A foglyok átadására augusztus 23-án és 24-én került sor. Montenuovo a 2000 tisztből és kb. 11.000 főnyi legénységből álló fogolyszállítmánnyal Aradra indult, ahová augusztus 25-én érkezett meg. A gyulai honvédtiszti fegyverletétel és az itt őrzött foglyok átadása volt az összekötő kapocs a feldunai hadsereg szőlősi fegyverletétele és az Aradon megkezdődő véres megtorlás között.gyula latvany_2

A kiállítás anyagát a császári vezérőrnagyok, egy orosz tiszt és egy magyar honvédtiszt személyes beszámolója gazdagítja, a fellelt források, fotók és emléktárgyak innovatív módon történő bemutatása, valamint a hang és fényjátékok segítik a látogatót az 1848-as szabadságharc eme szegletének újszerű megismerésében.

Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont
www.gyulaikastely.huuj gyulai collage 2015

Vélemények

facebook kommentek