Felavatják az első temesvári magyar bölcsődét

A Temesvár-Belvárosi Református Egyházközség két fontos célkitűzése valósult meg. Több éve dédelgetett temesvári magyar bölcsőde tervünket 2016-ban a Nemzetpolitikai Államtitkárság felkarolta és a nemzeti jelentőségű intézmények jegyzékébe felvette. A REFORMÁCIÓ 500. évfordulója alkalmával SZEGEDI KIS ISTVÁN – európai hírű teológus – Temesvár reformátorának terveztünk szobrot állíttatni. Ezt a tervünket Temesvár Önkormányzata is felkarolta, kiterjesztve ezzel a személyiségek sétányát a Mária téri református templomig, a reformátort pedig beemelte a Temesvár életét és fejlődését meghatározó 100 legfontosabb személyisége közé.

A Reformáció 500., Református Anyaszentegyházunk 450., és Mária téri templompalotánk fennállásának 115. évében szerettettel hívjuk és várjuk Temesvár és vidéke református híveit és más felekezetű magyar testvéreinket a 2017. június 23-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartandó BÖLCSŐDE ÉS SZOBORAVATÓ HÁLAADÓ ÜNNEPSÉGRE. Igét hirdet Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke.

Isten után és a már említettek mellett, terveink megvalósulását hathatósan támogatta az RMDSZ Temes Megyei Szervezete, a Communitas Alapítvány, a Bánsági Közösségért Egyesület, Civil Szervezetek, egyháztagok, vállalkozók és magánszemélyek, abban a tudatban, hogy: „Jövőnk a bölcsőben van!”

Krisztusi szeretettel
Fazakas Csaba lelkipásztor és dr. Kovács Béla főgondnok

Vélemények

facebook kommentek