Konzuli fogadónap Temesváron

Magyarország Kolozsvári Fő­kon­zu­lá­tusának munka­társai február 3-án, szombaton, 9-12 óra között konzuli fogadónapot tar­tanak Temesváron. A konzulátus mun­katársai ál­lam­­pol­gársági kérelme­ket vesznek át, anyakönyvi kivo­na­tokat oszta­nak ki, út­levelet készí­tenek a Kós Károly Kö­zös­ségi Köz­­­­­pontban (Put­na utca 7. sz.) – áll a Temes megyei RMDSZ iroda közleményében.

Továbbra is az ér­dek­­­lő­dők­­­ ren­del­kezésére ál­l az RMDSZ iro­da (tanácsadás, állampolgársági kérelem kitöltése,) Ma­gyar Ház I. emeletén (Bl. Re­vo­lutiei 8. sz.). Elője­gyez­­tetni Sipos Iloná­nál a kö­vetkező tele­fon­számon le­het: 0256-493338.

Az iro­da nyitva tar­tá­si ideje: hét­főn, ked­den, szer­dán, pén­­te­ken 9-15 óra kö­zött, csü­tör­tökön 13-19 óra között. A biz­tosított szolgálatok teljes mér­tékben in­gye­nesek, beleértve a fordítási költsé­geket és a helyszínen történő iga­zol­ványkép elkészítését is.

 

Vélemények

facebook kommentek