Magyarországon hanukázott Tőkés László

Hanuka, a fények ünnepe azért is áll közel minden emberhez, ezenképpen a keresztény világhoz is, mivel – annak párhuzamosaként – egybeesik szent karácsony ünnepével, másfelől pedig a nappali világosság hosszabbodását hozó téli napforduló időszakával. A történelmi eredetű ünnep neve szó szerint „felszentelést” jelent, annak emlékeképpen, hogy Kr. e. 165-ben a Makkabeusok vezetésével Izráel győzelmet aratott a Szeleukidák szíriai görög birodalma fölött, és a pogány bálványok által megszentségtelenített jeruzsálemi templomot újraavatva, azt újból az egy igaz Isten tiszteletének szentelte.

Hanuka ünnepe arról a kettős csodáról szól, hogy a kicsiny Izráel Isten segítségével képes volt legyőzni elnyomóinak hatalmas túlerejét, másfelől pedig az Isten tiszteletére szolgáló, alig egy napra elégséges szent olaj – csodálatos módon – nyolc napig kitartott, jelképe gyanánt annak, hogy a kicsiny isteni fény az idegen pogány uralom legnagyobb sötétségét is képes legyőzni.tokes-gyongyos

Többéves hagyománynak megfelelően 2016. december 28-án a gyöngyösi (Heves megye) Status Quo Ante Zsidó Hitközség ökumenikus keretben ünnepelte a hanukát. Szokás szerint a kiszlév hónap 25-én, vagyis december 24-én, karácsony szombatján kezdődő és nyolc napig tartó hanuka minden napján a menóra – a nyolcágú gyertyatartó – egy-egy gyertyájának a meggyújtásával idézik fel Isten egykori szabadításának csodáját, éspedig úgy, hogy minden alkalommal az előző napokra szóló gyertyákat is lángra lobbantják. Idén az ünnep 5. napján – sorrendben – Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, Tőkés László volt királyhágómelléki református püspök, európai parlamenti képviselő, Kunos Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) ügyvezető igazgatója, Szunai Miklós, az Emberi Méltóság Tanácsának főtitkára, valamint Assani Omar, a gyöngyösi kórház szíriai eredetű, muzulmán vallású orvos igazgatója gyújtották meg a menóra lángjait.

A gyöngyösi Start Műhely rendezvénytermében egybegyülekezett ünneplők népes közösségét Weisz Péter kórházi főigazgató, a Barankovics István Alapítvány zsidó műhelyének vezetője köszöntötte, aki az általa újraalakított gyöngyösi hitközség elnöki tisztségét is viseli egyben. A Mazsihisz nevében Kunos Péter igazgató szólt az egybegyűltekhez. A Hanuka jelentőségét Gara István kántor méltatta, aki a gyertyagyújtás zenei liturgiáját is levezette.

Alkalmi beszédében Tőkés László Ézsaiás próféta könyvét idézte: „Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad” (És 60,20). Párhuzamot vonva Izráel fogsága és elnyomatása, valamint a Ceauşescu-diktatúra villanyoltó sötétsége között, Temesvár 1989-béli szabadító karácsonyát a választott nép egykori szabadulásához hasonlította, amikor is a kommunista-nacionalista-ateista uralom sötétségét a Világ Világossága oszlotta széjjel. A temesvári reformátusok akkori lelkipásztora Moses Rosen volt bukaresti főrabbi szavait idézte, aki szerint különböző korokban bármely elnyomott nép gyermekei „zsidóvá” válhatnak, akiknek védelmében az emberiségnek mindenkor fel kell emelnie a szavát. Ezt tette annak idején Raj Tamás budapesti főrabbi is, amikor a zsidó sorsra jutott temesvári, erdélyi magyarok mellett, a sajtó nyilvánossága előtt emelte fel a szavait, Jesaja próféta (am. Ézsaiás) széiri látomásának igéivel szólva: „Mondd őr, meddig tart az éjszaka, meddig még az éj? Szólt az őr: Eljő a reggel, összezúzódik az éjszaka.” Ma este az éjszaka elmúltát, Isten világosságának az eljövetelét azért is ünnepelhetjük közösen, mivel a szabadságszerető és keresztény magyarokhoz kétszeresen is közel áll a zsidóság szabadságot és világosságot hirdető ünnepe – zárta beszédét Tőkés László.

Weisz Péter hitközségi elnök az ünnepi est folyamán örömmel jelentette be, hogy a gyöngyösi nagy zsinagógát – Isten segítségével – az Együttélés Házává tervezik átalakítani, abban a szellemben, melyet a hanuka közös ünneplése is megjelenített.

temesvarihirek.ro

Vélemények

facebook kommentek