Megtudtuk, hogy mi lesz kicserélve a temesvári római katolikus székesegyház felújítása során

Az ADR Vest fejlesztési ügynökség által, európai uniós alapokból restaurálják a temesvári római katolikus székesegyház épületét. Az erről szóló szerződést szerdán írta alá Sorin Maxim, az ADR vezérigazgatója és Roos Márton megyéspüspök. A pályázat teljes megnevezése: A temesvári római katolikus székesegyház épületének és környékének külső és belső tatarozási, konzerválási és felújítási munkálatai a belföldi és nemzetközi turisztikai körforgásba való bekapcsolás céljából.ADR temesvar
Kedvezményezett: Temesvári Római Katolikus Püspökség
Finanszírozási forrás: 2014-2020-as Regionális Operatív Program, 5-ös főtengely: A városi környezet javítása és a kulturális örökség mégvédése és megtartása, 5.1 befektetési prioritás: A nemzeti természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, népszerűsítése és fejlesztése
Pályázat benyújtási időpontja: 2016. 10.10
Pályázat összértéke: 21.767.121,96 lej
Vissza nem térítendő összeg: 21.316.962,01 lej
Önrész: 450.159,95 lej
Pályázat megvalósítási ideje (a finanszírozási szerződés aláírásától számítva): 39 hónap.
Pályázat általános célkitűzése: a temesvári római katolikus székesegyház, más néven Szent György székesegyház felújított, konzervált és restaurált épületének vonzóbbá tétele a látogatók körében, továbbá bekapcsolása a bel- és külföldi idegenforgalmi körforgásba.roos marton temesvar
Sajátos célkitűzések:
- A temesvári római katolikus székesegyház épületének és környékének külső és belső tatarozása, konzerválása és felújítása 1.490 négyzetméter összterületen.
- a dóm kriptájának, valamint az ott örök nyugalomra helyezett neves személyiségek sírköveinek restaurálása és az idegenforgalmi vérkeringésbe való bekapcsolása.
- az épület környékének felújítása: kerítés, a belső udvar felújítása, akadálymentes feljáró, tűzvédelmi kialakítás
- a Szent György székesegyház felújított és restaurált épületének bekapcsolása a bel- és külföldi idegenforgalmi körforgásba sajátos tevékenységek által: saját internetes honlap, idegenvezetés, helyi, országos és nemzetközi szereplőkkel való együttműködés, az épület bekapcsolása a turisták számára szervezett városnézésbe, valamint a különböző országos és nemzetközi eseményekbe, kulturális tevékenységekbe
- a székesegyházat felkereső látogatók számának növelése minimum 6%-kal 19.800-ról  20.988-ra.

A pályázat keretében a következő felújítási munkálatokra kerül sor:
- a templomhajó padlója kő burkolatának teljes felújítása, tekintve a padlószerkezet egyenetlensége, süllyedése miatti nagymértékű rongálódást;
- a dómkripta téglapadlójának teljes mértékű cseréje új, az eredetivel azonos típusú padlózatra;
- a megrongálódott külső és belső vakolat felújítása, különös tekintettel az épület talapzatára, a templom történelmi értékének megfelelő anyagokkal;
- a tornyok falain meglévő repedések kitöltése megfelelő anyagokkal;
- a toronyablakok kitöredezett párkányainak pótlása téglával és hidraulikus mész habarccsal;
- a toronyba vezető falépcső felújítása, illetve a hiányzó részek pótlása (a sekrestyénél lévő csigalépcső, valamint a toronyba vezető lépcsők és rámpák esetében);
- a külső és belső famunka javítása, tisztítása és restaurálása, az erősen megrongálódott famunka cseréje ugyanolyan anyagból készült és azonos formájú új részekkel;
- a toronyablakok redőnyeit tartó fa gerendavégek falba való végleges rögzítése téglával és mészhabarccsal;
- a templomhajó jelenlegi, elavult fűtőberendezésének leszerelése és padlófűtésre cserélése;
- a belső szaniterek és fűtőberendezések rehabilitációja;
- a nagy mértékben megrongálódott teljes belső elektromos hálózat, valamint a kapcsolók és konnektorok teljes cseréje;
-  gyengeáramú berendezések kialakítása: tűzérzékelő technikai berendezések, biztonsági rendszerek, hangosítási rendszer, biztonsági kamera rendszer;
- a hatályos törvényeknek, valamint a történelmi műemléképület követelményeinek megfelelő automata tűzoltó rendszer beépítése;
- függőleges vízszigetelés kialakítása az alapzat külső részén, amely csökkenti az alapzatnak a nedves talajjal való érintkezési felületét;
- az épület homlokzatának és falmezőinek festése;
- a homlokzat megrongálódott díszítőelemeinek helyi pótlása / kiegészítése hagyományos technikával, hasonló anyagokkal;
- az épületen körbefutó eresz kialakítása az esővíz elvezetésére a csatornahálózathoz;
- a meglévő ereszcsatornák és lefolyók teljes cseréje az eredetivel megegyező anyagokból;
- a fa tetőszerkezet nedvességtől megrongálódott elemeinek leszerelése és cseréje ugyanolyan anyagból;
- a tetőcserepek, valamint a cseréplécek teljes cseréje ugyanolyan anyagból készült elemekkel;
- a templom kerítésének teljes felújítása ugyanolyan méretű, formájú és azonos anyagból készült elemekkel;
- a templomkerítés alapzatának teljes felújítása;
- a kerítésen belüli területek rendszerezése és tájrendezés;
- a különböző közműszolgáltatók hálózataihoz való csatlakozás felújítása;
- a templomépület körüli járda kialakítása, kivéve a főhomlokzat előtti teret.

temesvar timisoara domA díszítőelemekkel kapcsolatosan a következők kerülnek felújításra:
- színes ólomüvegablakok
- fából készült oltárok és szobrok
- falfelületre festett díszítőelemek
- templompadok
- a padsorok kiegészítése, a nem megfelelő ülőhelyek cseréje.

temesvarihirek.ro
temesvarihirek.ro/Constantin Duma-fotók

Vélemények

facebook kommentek