Március 24-e virágvasárnap ünnepe. Ezzel kezdetét veszi a nagyhét, amikor Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A különböző szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelően a következő program szerint celebrálják:

VIRÁGVASÁRNAP, március 24-én délelőtt a Szent György székesegyházban egyetlen szentmisét celebrálnak. A szertartás 11 órakor barkaszenteléssel kezdődik, amelyre a temesvári Püspökség udvarán (A. Pacha utca 4. szám) kerül sor. A szentmise előtt itt gyülekeznek a hívek, majd a résztvevők körmenetben indulnak a székesegyházba. A szentmisét celebrálja és barkát szentel Pál József Csaba megyés püspök.

Nagycsütörtökön, március 28-án az olajszentelési mise 10.00 órakor kezdődik a Szent György székesegyházban, amelyen az egyházmegye papsága együtt misézik a Főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a lelkipásztorok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásához használt olajok megszentelése: a katekumenek (keresztelendők) olaja (Oleum Cathecumenorum), amelyet a keresztségnél használnak, a betegek olaja (Oleum Infirmorum), amleyet a betegek megkenésénél használnak, és a krizma (Oleum ad Sanctum Chrisma), amelyet bérmáláskor, papszenteléskor, templom- és harangszenteléskor használnak. A szentmise zenei szolgálatát az egyházmegye plébániáiról érkező kántorok látják el.

Az Utolsó Vacsora emlékére 18.00 órakor celebrál szentmisét Pál József Csaba megyés püspök, amelynek keretében a hagyománynak megfelelően, Jézus felebaráti szeretetének emlékére a Főpásztor elvégzi a lábmosás szertartását. A szentmisét 22 óráig tartó virrasztás követi.

Nagypénteken, március 29-én Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A Jézus szenvedése és halála emlékére bemutatott szertartást 15 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök a Szent György székesegyházban celebrálja.

Nagyszombaton, március 30-án Húsvét vigíliája felnőtt kereszteléssel a Szent György székesegyházban 21 órakor kezdődik. Az ünnepi szentmisét Pál József Csaba megyés püspök celebrálja. A szentmise végén feltámadási szertartást és körmenetet tartanak.

Húsvétvasárnap, március 31-én Pál József Csaba megyés püspök a Szent György székesegyházban 11 órakor celebrál szentmisét.