Minden magyar gyermek számít! Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az előkészítő osztályokba való beiratkozás kapcsán. Az RMDSZ egyik fontos küldetése meggyőzni a szülőket arról, hogy magyar iskolába adják gyerekeiket. Ráadásul: magyarul tanulni kétszeresen előny, hiszen a magyar nyelvű oktatást itthoni és magyarországi alapítványok, közintézmények is támogatják például tehetségfejlesztési, felzárkóztatási vagy délutáni oktatási programokkal.

Kik lehetnek előkészítő osztályosok?

 • minden olyan gyerek, aki 2024 augusztus 31-ig betölti a 6. életévét
 • minden olyan gyerek, aki szeptember 1. és december 31. között tölti be a 6. életévét –ebben az esetben a beiratkozáshoz szükség van az óvoda igazolására, abban az esetben, ha a gyerek nem járt óvodába, akkor a Megyei/Bukaresti Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont (CJRAE) ajánlására

Mi szükséges az óvodai ajánlás beszerzéséhez?

 • az erre vonatkozó kérvény kitöltése/beiktatása az óvodában
 • annak a jóváhagyásnak a kiállítása/szülőknek való átadása, amely igazolja, hogy a gyerek alkalmas az előkészítő osztály, vagy az óvodai nagycsoport elkezdésére

 Kiknek van szükségük a CJREA/CMBREA értékelésére?

 • azoknak a gyerekeknek, akik 2024. szeptember 1. és december 31. között születtek ugyan, de külföldről tértek haza, illetve azoknak, akik nem jártak korábban óvodába

Hova, melyik iskolába lehet beíratni a gyereket?

 • a körzeti iskolába: ebben az esetben a gyereket automatikusan felveszik, amint jóváhagyják a beiratkozási kérvényét
 • a körzeten kívüli iskolába: ebben az esetben a gyerek kizárólag a szabadon maradt helyeket töltheti be, esetenként az általános, vagy az adott iskola által megszabott szelekciós szempontoknak megfelelően

Megjegyzés: A beiratkozási ív kitöltésekor a szülőnek lehetősége van bejelölni azt az opciót, hogy a körzeti iskola tartson fenn egy helyet a gyerek számára, amennyiben a helyhiány miatt nem jut be a körzeten kívül választott iskolába

 Hol kerül sor a beiratkozásra?

 • abban a tanintézményben, ahová a szülő be szeretné íratni a gyereket
 • a beiratkozási kérvényt helyben ki lehet tölteni és hitelesíttetni, ami azt jelenti, hogy a szülő aláírásával igazolja, hogy a kérvényben szereplő adatokat ellenőrizte és megfelelnek a valóságnak
 • a beiratkozási kérvényt online is ki lehet tölteni, de ezt követően a szülőnek az adott tanintézményben személyesen kell hitelesíttetnie azt aláírásával

Milyen dokumentumok szükségesek a beiratkozáshoz?

 • a szülő/törvényes gyám személyi igazolványának másolata és eredeti példánya;
 • az elvált szülőknek a kérelemmel együtt be kell nyújtani egy jogerős bírósági ítéletet is, amelyből kiderül, hogyan gyakorolják a szülői felügyeletet, és hol van a kiskorú lakóhelye;
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának eredeti példánya és másolata;
 • ajánlás előkészítő osztályba való beiratkozásra – abban az esetben, hogyha a gyerek 2024 szeptember 1. és december 31. között tölti be a 6. életévét. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükség van az óvoda igazolására, vagy abban az esetben, ha a gyerek nem járt óvodába, akkor a Megyei/Bukaresti Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont (CJRAE) ajánlására

Az óvodai ajánlás beszerzéséhez szükséges:

 • az erre vonatkozó kérvény kitöltése/beiktatása az óvodában
 • a jóváhagyás kiállítására/szülőknek való átadására, amely igazolja, hogy a gyerek alkalmas az előkészítő osztály, vagy az óvodai nagycsoport elkezdésére
 • egyéb dokumentumok, amelyek igazolják az általános és/vagy speciális feltételek teljesülését (adott esetben)

Mikor zajlik a beiratkozás?

 • első szakasz: április 11 – május 14
 • második szakasz: május 31. – június 7.

Hol és mikor teszik közzé a beiratkozott gyerekek névsorát és a szabad helyek számát?

 • május 29. (a beiratkozás első szakasza): a beiratkozott jelentkezők számát és a betöltetlen helyek számát kifüggesztik az oktatási intézményekben és az megyei tanfelügyelőségek honlapján
 • június 21. (a beiratkozás második szakasza): az előkészítő osztályba beiratkozott gyerekek végső listájának kifüggesztése az összes oktatási intézményben

 Milyen kritériumokat vesznek figyelembe a beiratkozás során?

1. Általános kritériumok:

 • a fogyatékkal élő gyerekek egészségügyi igazolása
 • a szülők elhalálozását igazoló dokumentum – ugyanilyen elbírálásban részesül a gyermekotthonban vagy nevelőszülők által gondozott gyerek is
  az egyik szülő elhalálozását igazoló dokumentum
  amennyiben valamelyik testvére már az adott tanintézményben tanul

2. Speciális kritériumok

 • kizárólag az általános kritériumok figyelembe vétele után alkalmazhatóak, amennyiben ezek nem teszik lehetővé a gyerekek szelekcióját, ami alól kivételt képeznek a keret-módszertanban rögzített helyzetek
 • az adott tanintézmény által kidolgozott feltételek, de csak a szülők/gyámok által bemutatott dokumentumokra hagyatkozva, amelyek nem lehetnek diszkriminatívak és figyelembe kell venniük, hogy minden gyereknek egyformán joga van a tanuláshoz, szociális és anyagi helyzettől, etnikai, vallási, faji és nemi hovatartozástól függetlenül.

Van-e elegendő hely minden gyerek számára az előkészítő osztályokban?

Igen, minden gyereknek biztosított helye van! A beiskolázási helyek száma nagyobb a gyerekek tényleges számánál.

 Hogyan lehet beiratkozni a magániskolákba?

 • a beiratkozás az első időszakban történik, április 11 – május 14 között
 • a beiratkozás a tanintézményben személyesen vagy online, az intézmény honlapján történik
 • a beiratkozás közvetlenül az oktatási intézményben vagy az online űrlapon keresztül történik, ha az engedélyezett/akkreditált oktatási intézmény az állami oktatási intézményekhez hasonlóan az előkészítő osztályba való beiratkozáshoz szükséges összes adatot beírta a számítógépes alkalmazásba – ellenkező esetben a beiratkozás csak az iskolában történik
 • online beiratkozás esetén a beiratkozás érvényesítésére a kívánt oktatási intézménynél kerül sor
 • amennyiben a gyereket nem veszik fel a kívánt magániskolába, akkor beiratkozhat a körzeti iskolába, ha 1.) a szülő/gyám/törvényes képviselő bejelölte az állami iskolába való visszatérés lehetőségét a beiratkozási kérvényben, vagy 2.) a beiratkozás második szakaszában

Mit kell tudni az online beiratkozásról?

FIGYELEM! A beiratkozási ív online kitöltése nem biztosítja, hogy a gyereket sikerült beíratni a kívánt tanintézménybe! A szülő/gyám/törvényes képviselő köteles személyesen, az adott tanintézményben hitelesíttetni a beiratkozást!