Április 30-án, kedden 12 órakor Pál József Csaba főpásztor a temesvári Püspökségen Domitilla Nosella nővérrel, a Gondviselés Nővérei kongregáció európai rendtartományának elöljárójával találkozik. Az európai rendtartományhoz tartozik az olaszországi és a romániai, ezen belül pedig a resicabányai szerzetesi közösség is.