Törvénytervezetet dolgozott ki és iktatott a parlamentben az RMDSZ, amely a történelmi sírhelyeink védelmét biztosítja, és lehetőséget teremt az önkormányzatoknak arra, hogy új temető létrehozására kisajátítást végezzenek.

„Szükség van egy olyan gyors és hatékony beavatkozásra, amely megoldja a temetkezési helyek problémáját és kisajátítás révén az önkormányzatnak lehetőséget ad arra, hogy bővíteni tudja a temető területét vagy egy új temetőt hozzon létre egy szabad, felhasználatlan területen. Fontos kiemelni, hogy már meglévő temetőt nem lehet kisajátítani, tehát az egyházi temetők kisajátítása sem lehetséges. A jelenlegi példák azt mutatják, hogy nehéz eleget tenni a temetkezési helyek iránti igénynek, különösen a nagyvárosokban, főleg olyan helyeken, ahol a 19. században létesített történelmi temetők túlzsúfolttá váltak. Ezek a temetők, amelyek egykor a városok peremén helyezkedtek el, ma már kiváltságos helyzetben vannak és a város minden részéről könnyebben megközelíthetők, így jobban ki vannak téve a temetkezési helyek keresésére irányuló lakossági nyomásnak. Területet vásárolni csak aranyáron lehet, kisajátításra pedig eddig nem volt lehetőség. Erre jelent megoldást az általunk kidolgozott törvénytervezet” – emelte ki Szabó Ödön, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese, a törvénytervezet kidolgozója.

Továbbá, a törvénytervezet megteremti a törvényes keretet a történelmi személyiségek síremlékeinek védelmére is: „a temetők túlzsúfoltsága miatt egy olyan veszéllyel is szembe néznünk, hogy történelmi személyiségek sírhelyeire rátemetkeznek. Számos esetben nincs gondozója a sírhelynek, nem ismertek a felmenők, így a temető adminisztrátorának lehetősége van újra használatba adni az adott sírhelyet. Jelenleg csak műemlékké nyilvánítás esetén lehet ezeket a sírhelyeket megvédeni, azonban van olyan eset is, amikor maga a síremlék nem nyilvánítható műemlékké, a személyiség emlékét viszont védeni kell. Törvénybe foglaltuk, hogy a történelmi személyiségek síremlékei védelmi státuszt nyerjenek és ez ne csak kizárólag a műemléki státusz elnyerése által legyen lehetséges. Csak azzal a feltétellel lehessen újra használatba adni az adott sírhelyet, ha a meglévő sírkövet, síremléket érintetlenül hagyják és a sírhely egy másik, felhasználatlan oldalára helyezik el az új sírjelet. Mindez egy stabil és kiszámítható keretet biztosít a helyi hatóságok számára a temetkezési helyek problémájának megoldására és megfelelő védelmet biztosít híres személyiségek síremlékeinek védelmére” – részletezte a képviselő. 

A törvénytervezetet elsőházként a Szenátus tárgyalja, majd a képviselőházi bizottsági munkálatok után kerül a plénum elé szavazásra.